Skriv inn et gyldig talln

Priskalkulator

Kalkulèr havneavgift for 1 døgn her:

Skriv inn bruttotonnasjen (BT) på skipet og trykk på knappen.

Anløpsavgift:
Kaivederlag:
ISPS gebyr:
Avfallsgebyr:

Totale havnevederlag og avgift:

For skip som anløper ISPS terminalene er det innkalkulert et sikkerhetsgebyr.

Alle priser er oppgitt i NOK.

Ytterligere opplysninger om priser og andre forhold, vennligst kontakt oss ved å sende en e-post til:  post@sandneshavn.no